La credencial de Varilla

Autor: Carles Salvador
Obra en un acte. Durada: 45 minuts

El senyor Celestino, “Varilla el paraigüero”, només pensa com pot traure’s el treball de damunt, fins i tot ha presentat una sol·licitud per a ser guàrdia municipal. Però veritablement el que més va voltant-li pel cap és poder casar la filla, Maria “la templadeta”, amb un bon “partit”, és aquí on entra en conflicte amb la seua dona, Rosa “la fiadora”, sobre la convenència d’un pretendent o altre.