Allò que tal vegada s’esdevingué

Autor: Joan Oliver
Obra en un acte. Durada: 2 hores 15 minuts

Un Querub (Àngel) descobreix Caïm intentant entrar a l’Edén, ja ho ha fet altres vegades producte d’una inquietant curiositat, tenint en compte que és un lloc prohibit. Més tard, Adam explica a Caïm i al Querub perqué van ser expulsats del paradís. Caïm i Abel discuteixen per Nara (la seua germana) que vol la PERA de l’arbre de la vida, perqué pensa que si menja d’aquesta fruita aconseguirà la felicitat. Aleshores Caïm s’ofereix a portarli-la. Encara que està advertit pels àngels, entra a l’Edén…

Galeria Fotogràfica