El Criat de dos Amos

Autor: Carlo Goldoni
Obra en tres actes. Durada: 2 hores 30 minuts

Arlequí, un criat idiota per les coses que fa sense pensar, però llestìssim igualment quan l’interés i la malícia l’ensinistren, manté l’equívoc de la doble servitud fins i tot a la cara dels dos patrons…

Galeria Fotogràfica