Sainets

Els sainets valencians estan molt arrelats en la nostra societat, especialment en la gent gran, per aquesta raó no dubtem a acudir a representar-los allí on siga necessari, per a compartir-ho amb aquelles persones que, per diversos motius, no poden gaudir-ho.