Colombaire de Profit

Autor: Francisco Barcino
Sainet en un acte. Durada: 45 minuts.

Pascualo és un sabater amic del vi i les faldilles, però la seua gran afició és ser colombaire. Té una dona de caràcter, Jerónima, i una filla fadrina, Pepica, que vol que el seu nuvi, Vicentico, la demane per a casar-se. La seua facilitat per provocar embolics crea una situació còmica plena de malentesos i disgustos…