Nelo Bacora

Autor: Josep Peris i Celda
Sainet en un acte. Durada: 45 minuts

En un gabinet d’advocats apareix un llaurador amb poca cultura però molt espavilat, Nelo Bacora. Vol arreglar una discussió sobre la titularitat d’unes terres. La seua poca vergonya fa que traga profit de totes les situacions que es van presentant…